Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn
KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Jeugddiaconaat

De TotaalBox Jeugddiaconaat

De TotaalBox Jeugddiaconaat is helemaal ingericht om diaconaat door jongeren te stimuleren, te faciliteren en te verankeren in het beleid van de gemeente. De TotaalBox geeft elke wijkdiaconie het middel in handen om jeugddiaconaat succesvol op te pakken. U kunt deze map lenen bij de diaconie.

Bootproject Stichting de Eendracht

Een groep jongeren heeft lange tijd aan een boot gewerkt. De bedoeling is om voor en door jongeren diaconaal bezig te zijn. De boot kan worden gehuurd.

Informatie: (055) 366 77 05