Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Jeugddiaconaat

De TotaalBox Jeugddiaconaat

De TotaalBox Jeugddiaconaat is helemaal ingericht om diaconaat door jongeren te stimuleren, te faciliteren en te verankeren in het beleid van de gemeente. De TotaalBox geeft elke wijkdiaconie het middel in handen om jeugddiaconaat succesvol op te pakken. U kunt deze map lenen bij de diaconie.