Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Gemeentediaconaat

Ouderensoos

In verschillende wijken worden bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd. Doel daarbij is een plaats en gelegenheid te bieden, waarbij men elkaar kan ontmoeten, kontakten kan leggen en onderhouden.
Er wordt gezongen, een spel gespeeld, soms is er een spreker, er worden dia’s vertoond of andere activiteiten georganiseerd, die de onderlinge saamhorigheid kunnen bevorderen. Plaats en tijdstippen zijn bekend bij de wijkdiakenen.
Het kan belangrijk zijn ouderen te stimuleren een dergelijke soos te bezoeken en daardoor de eenzaamheid te doorbreken.

Inloophuizen

  • Inloophuis Citypastoraat
    Het Citypastoraat vindt u aan de Deventerstraat 40 Informatie vindt u op de website Inlichtingen bij mevr. Cora Boon, telefoon: (055) 521 10 02 e-mail:
  • Ontmoetingplek De Druif
    Ontmoetingplek De Druif is te vinden in de Drie Ranken aan de Eglantierlaan.Ingang aan het Violierenplein.Informatie vindt u op de website van De Drie Ranken Inlichtingen bij mevr. Anneke Sijtsma, e-mail: