Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Gemeentediaconaat

Ouderensoos

In verschillende wijken worden bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd. Doel daarbij is een plaats en gelegenheid te bieden, waarbij men elkaar kan ontmoeten, kontakten kan leggen en onderhouden.
Er wordt gezongen, een spel gespeeld, soms is er een spreker, er worden dia’s vertoond of andere activiteiten georganiseerd, die de onderlinge saamhorigheid kunnen bevorderen. Plaats en tijdstippen zijn bekend bij de wijkdiakenen.
Het kan belangrijk zijn ouderen te stimuleren een dergelijke soos te bezoeken en daardoor de eenzaamheid te doorbreken.

Inloophuizen