Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

ANBI kerk en vluchteling

ANBI-publicatie
In het kader van onze ANBI-status

Naam organisatie Stichting Kerk & Vluchteling
Kamer van Koophandel 08116798
RSIN 813612809
Adres organisatie Hofveld 52; 7331 KE APELDOORN
Bestuur Voorzitter, secretaris en vacature penningmeester
Beschrijving van de doelstelling Hulp aan vluchtelingen en zorgdragen voor de
financiering van het fonds Kerk en Vluchteling

Beleidsplan op hoofdlijnen (er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan)
1. Tijdelijke hulp aan vluchtelingen.
2. Stimuleren van de bij het Apeldoorns Beraad van Kerken aangesloten kerken om
inhoud te geven aan de doelstellingen van het beleid.
3. Het verzorgen van informatie t.a.v. vluchtelingen naar de kerken aangesloten bij het Apeldoorns Beraad
4. Het bevorderen van samenwerking tussen (lokale) overheden, instellingen en particuliere initiatieven.
5. Het kritisch volgen van het overheidsbeleid t.a.v. vluchtelingen en waar nodig actie ondernemen.

Jaarrekening K&V 2019 anbi

Jaarrekening K&VL 2018

Jaarrekening 2017 K&VL

Jaarrekening K&VL 2016
Voorwoord jaarrekening 2016 K&VL

Jaarrekening K&VL 2015
Voorwoord jaarrekening 2015 K&VL

Jaarrekening 2014 K&VL
Voorwoord jaarrekening 2014 K&VL