Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 9 oktober

 

1e collecte: Diaconie, CNAP
Mensen die in financiële nood verkeren en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen een beroep doen op Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn.
Dit interkerkelijk fonds werd in 2017 in het leven geroepen om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Collecte voor plaatselijk missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.
Collecte kerkrentmeesters