Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 6 november

 

1e collecte: Diaconie, CNAP
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Kerk in Actie/Zending Zambia – Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor €2.450,- krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!

Collecte kerkrentmeesters