Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 4 september

 

1e collecte: Diaconie KIA, Werelddiaconaat (Myanmar)
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Ook krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij deze mensen een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters