Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 31 juli

 

1e collecte: Diaconie, Jeugdwerk (Sleutel)
De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is in juli 2021 geadopteerd als Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale Diaconie is daarmee zowel financieel als bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in deze wijken nemen graag deel aan de verschillende activiteiten bij De Sleutel. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters