Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 3 juli

 

1e collecte: Diaconie / Kerk in Actie / Werelddiaconaat (India)In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Door huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen groeit hun zelfvertrouwen en stijgen de schoolprestaties. De organisatie werkt ook aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen de armoede te doorbreken  .Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters