Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 27 november

 

1e collecte: Diaconie, KIA, adventscollecte werelddiaconaat (Colombia)
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Dat doen zij in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá, op de markt of op de vuilnisbelt, in een omgeving met veel geweld en drugs. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Plaatselijke pioniersplekken
De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals pioniersplekken De Fontein en de Vuurplaats. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.
Collecte kerkrentmeesters