Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 23 oktober

 

1e collecte: Diaconie, Kerstactie
Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters