Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 21 augustus

 

1e collecte: Diaconie, Gemeentediaconaat
Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor maar ook een zichtbaar teken van meeleven geven.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters