Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 2 oktober

 

1e collecte: Diaconie, Plaatselijke instellingen
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – Kerk en Israël Onopgeefbaar verbonden
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten mogelijk. Om ons geloof levend te houden.
Collecte kerkrentmeesters