Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 18 september

 

1e collecte: Diaconie / Sleutel
De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Niet meer als pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject onder de vlag van de Centrale Diaconie, die daarmee financieel en bestuurlijk volledig verantwoordelijk is voor dit project. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters