Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 18 december

 

1e collecte: Diaconie, Kerstactie
Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode rond Kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Adventscollecte Protestantse Kerk – Jong Protestant Ontdekken wat Kerst betekent
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.
Collecte kerkrentmeesters