Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 17 juli

 

1e collecte: Diaconie, Diaconaal aandeel binnenlands diaconaat
De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, vluchtelingenwerk en ouderen en jongeren in knelsituaties ondersteund.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters