Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 13 november

 

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie / werelddiaconaat (Golfstaten)
De kerken in de Golfstaten hebben te maken met een grote toestroom arbeidsmigranten uit India, Nepal en de Filipijnen. Veel van deze mensen willen graag meer leren over de Bijbel, maar ze kunnen niet lezen. Kerk in Actie traint daarom voorgangers in de succesvolle interactieve Storytellingmethode. De Bijbelverhalen worden mondeling verteld en men gaat samen op zoek naar de betekenis ervan voor het eigen leven waardoor de migranten nieuwe moed putten voor hun zware leven.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte Kerk in Actie / Ontwikkelingssamenwerking
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië
Naast de collecten voor zending is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Zo ontvangen boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!
Collecte kerkrentmeesters