Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 11 september

 

1e collecte: Diaconie, Vakantie minder draagkrachtigen 
Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, kan de Diaconie met uw bijdrage deze vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters