Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 11 december

 

1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie/ adventscollecte Binnenlands diaconaat (asielzoekerscentra)
Kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra verblijven, hebben het zwaar. Door de oorlogservaringen en door de onzekerheid of zij in Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks in deze centra het KunstLab. Door activiteiten als dans, theater, muziek, film en fotografie ontdekken en ontwikkelen kinderen en jongeren zo hun talenten. Dankzij steun van Kerk in Actie kunnen de jonge bewoners meedoen met de creatieve workshops van het Vakantie KunstLab, die met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden afgesloten.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters