Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Zondag 10 juli

 

1e collecte: Plaatselijke instellingen 1 (SHM)
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen.
Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters