Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Woensdag 2 november dankdag

 

1e collecte: Diaconie, Algemene middelen
In dit voorbije jaar hebben veel gemeenteleden tijd en aandacht geschonken aan een ander. Diaconie ten voeten uit. Deze collecte in de laatste viering van dit jaar is bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie. U steunt daarmee het totale werk van de Diaconie.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters