Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Vakantiegeld Samen Delen voor 13e keer van start

De kloof tussen mensen ‘die hebben’ en ‘die niet hebben’ groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden. Op vakantie gaan is er voor veel mensen niet bij. Het is al mooi als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen.

Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Daarom is er ook in 2024 weer de actie Vakantiegeld Samen Delen, voor de 13e keer. Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn, omdat we geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan.

Aanvragen en geven
Vanaf woensdag 10 april kunnen er weer aanvragen gedaan worden om vakantiegeld te ontvangen. Dit kan tot en met 31 mei 2024 via de website: www.vakantiegeldsamendelen.nl. Daar lees je ook wanneer je in aanmerking komt voor het vakantiegeld.

Geven mag uiteraard ook al, ook hierover vind je meer informatie op de website.

Je hoeft natuurlijk geen lid te zijn van een kerk, om te geven of een bijdrage te ontvangen. Iedereen die graag wil delen, kan meedoen.

Resultaten 2023
In 2023 is een recordbedrag van € 207.528,- gedeeld. Dit bedrag werd verdeeld over ruim 900 adressen en meer dan 2000 mensen. Zo hebben we samen veel mensen blij gemaakt. Een mooie reden om in 2024 opnieuw vakantiegeld samen te delen.