Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Vacature opbouwwerker

De Centrale Diaconie van de Protestantse kerk van Apeldoorn roept sollicitanten op voor de functie van opbouwwerker van De Sleutel lokatie Kerschoten.


Vacature opbouwwerker voor de Sleutel in Apeldoorn – Kerschoten
Buurtproject van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Ben jij de opbouwwerker die wij zoeken?
Heb jij een warm hart voor kinderen, tieners en volwassenen in een multiculturele wijk? Ben je iemand die gemakkelijk contacten legt, goed kan luisteren en organiseren en vraaggericht wil werken? Weet je mensen enthousiast te maken en zit netwerken je in het bloed? Dan ben jij mogelijk de juiste persoon voor ons.

Buurtproject De Sleutel
De Sleutel is de naam van de diaconale presentieplek van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, in twee wijken van Apeldoorn, Kerschoten en Zuid. Samen met wijkbewoners en vrijwilligers zet De Sleutel zich in voor mensen in deze wijken. Door middel van activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen (zoals kinderclub, tienerkoken, inloop, vrouwengroep en intercultureel koken) zoeken we verbinding en kan er een vertrouwensband groeien. De Sleutel wil op deze manier mensen ondersteunen in hun ontwikkeling en bijdragen aan een goed leefklimaat in de wijk. Waar nodig kan er hulp ingeschakeld worden (zoals welzijnswerk). De activiteiten vinden momenteel plaats in ontmoetingsplek De Groene Hoven.
Kernwoorden van de Sleutel zijn: presentie, zingeving, vraaggericht werken en liefdevolle aandacht vanuit christelijke inspiratie.

Er zijn twee betaalde opbouwwerkers en een groep vrijwilligers. Ook is er ondersteuning door de diaconale werkers van de Diaconie. Door vertrek van een van de betaalde krachten is er een vacature voor de functie van opbouwwerker in de wijk Kerschoten voor 10-15 uur per week.  Vanwege de samenwerking met meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond zoeken we een vrouwelijke opbouwwerker.

We zoeken een opbouwwerker op HBO – werk- en denkniveau, die:

  • inhoudelijk leiding geeft aan de presentieplek
  • een veilige omgeving creëert voor deelnemers en vrijwilligers
  • een luisterend oor heeft voor buurtbewoners en vrijwilligers
  • vrijwilligers aanstuurt
  • een sociaal netwerk opbouwt in de buurt

competenties: netwerker, relationeel sterk, werken aan presentie vanuit christelijke inspiratie, behoeften van mensen vertalen naar aanbod

Wij bieden:

  • samenwerking met een enthousiaste collega en vrijwilligers
  • ondersteuning door de Centrale Diaconie
  • een aanstelling voor 10-15 uur per week
  • een salaris volgens de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers

Informatie:
Meer informatie over deze functie: https://desleutel-apeldoorn.nl/start-pagina en via diaconaal ondernemer Gertrudeke van der Maas, tel. 06 – 53207778,  mail:

Reageren:
Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 15 september a.s. per e-mail sturen naar , o.v.v. vacature opbouwwerker.