Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn
KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Uitgangscollecte 2e kwartaal

HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2023

                 APRIL, MEI EN JUNI 2023
Toelichting op thema’s 
Vooraf

U ontvangt hierbij teksten voor de afkondiging van de uitgangscollectes. U kunt aan de hand van deze teksten en evt. nadere informatie op de landelijke website zelf de afkondigingen aanpassen. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/

2 april 2023 (Palmpasen) – Kinderen en Jongeren
PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het kerkelijk jeugdwerk in het hele land.

16 april 2023 – Plaatselijk Missionair Werk 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.

23 april 2023 – Kerkradio

Kerkradio Apeldoorn zorgt er iedere zondag voor dat er ’s ochtends en ’s avonds een kerkdienst van de Protestantse gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. Daarnaast zijn ook alle online kerkdiensten te beluisteren via kerkradioapeldoorn.nl  Op deze wijze worden mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken toch betrokken bij erediensten en onze gemeente. Enthousiaste vrijwilligers spannen zich iedere zondag in om kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De zendvergunning, aanschaf en onderhoud van de apparatuur brengen kosten met zich mee. U kunt uw waardering voor Kerkradio laten blijken door uw bijdrage in de collecte.

21 mei 2023 – Missionair Werk – nieuwe kerkplekken
Kinderen en ouders samen op zoek naar zingeving

Pioniersplekken zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe kerkplekken.

28 mei 2023 (Pinksteren) – Kerk in Actie/Zending
Egypte –  Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. Een feest van hoop! Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.