Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Als statushouder, erkende vluchteling met een verblijfsvergunning, wil je natuurlijk graag je leven opbouwen in Nederland. Nieuwe contacten, werk en een plek om (tijdelijk) te wonen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn ondersteunt hier graag bij en werkt daarom mee aan het initiatief van de Thuisgevers. En is op zoek naar maatjes.

De Thuisgevers helpen statushouders versneld aan een nieuw bestaan met de hulp van maatschappelijke initiatieven. Dankzij tijdelijke woonplekken kunnen statushouders aan hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Daarnaast ontstaat er zo ruimte in azc’s voor mensen die in afwachting zijn van hun asielprocedure.

De Thuisgevers is een samenwerkingsverband van kerken, overheid en maatschappelijke organisaties. De Thuisgevers als landelijke organisatie biedt lokaal begeleiding vanuit de kennis en ervaring die de organisatie heeft. Dat maakt het goed te overzien om mee te doen met dit project

Nieuwe start in kosterswoning Grote kerk
Stichting Exploitatie Grote Kerk stelt de kosterswoning van de Grote Kerk beschikbaar. Hier kunnen vier tot vijf mensen tijdelijk wonen. Samen met de gemeente Apeldoorn en Vluchtelingenwerk willen we deze mensen begeleiden bij een goede start als nieuwe inwoners van Apeldoorn. Vanuit de Diaconie dragen we zorg voor het persoonlijk contact, het opbouwen van een netwerk en het wegwijs worden in Apeldoorn.

Word jij maatje?
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zoekt samen met de wijkdiaconie van de Grote Kerk voor iedere statushouder een maatje voor de periode van een half jaar. Tijdens dat half jaar heb je wekelijks contact. Je bent er voor het sociale aspect, zodat de nieuwe Apeldoorner iemand kent in de nieuwe stad. Je maakt hem wegwijs in de stad en vormt de brug naar de samenleving. Het kan per week en per persoon verschillen hoeveel tijd je met elkaar doorbrengt, gemiddeld zal dit 1 of 2 uur per week zijn. Omdat het gaat om mannelijke statushouders, zoeken we ook mannelijke maatjes. Vanuit de Diaconie ondersteunen we jou als maatje.

Wil jij maatje worden van een statushouder? Meld je dan aan bij de Diaconie door een berichtje te sturen naar Gertrudeke van der Maas, , tel. 06-53207778.

Voor meer informatie over de Thuisgevers zie www.dethuisgevers.nl