Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuwsbrief JobHulp Maatje

Nieuwsbrief no. 1 2021

Geachte Heer, Mevrouw, broeder, zuster,

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn. Een initiatief van 4 kerken uit Apeldoorn. Wij willen u en onze mede christenen graag informeren over onze werkzaamheden en de stand van zaken hieromtrent. Wij willen via JobHulpMaatje als christenen de burgers van Apeldoorn graag tot een hand en een voet zijn. Maar daar hebben we de hulp van onze mede christenen voor nodig.

Daarom ons vrijmoedig verzoek om deze Nieuwsbrief op te nemen in uw kerkelijk orgaan, op uw website of via verspreiding van uw interne mail, zodat al uw leden kennis kunnen nemen van dit prachtige initiatief.

Met vriendelijke broedergroet,

Frenk Lip
Voorzitter JobHulpMaatje Apeldoorn

Ps: Hopelijk blijft het niet bij één Nieuwsbrief en zult u er meer gaan ontvangen.

Nieuwsbrief JobHulp Maatje