Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Jubileum!!

Op 1 september j.l. was onze zeer gewaardeerde vaste kracht Corrie van Orde bij vele bekend als de DIACONIE 35 jaar in dienst van de Centrale Diaconie van de PGA.
Dat moest gevierd worden. Vanwege haar vlucht naar Denemarken moesten we het een paar weken uitstellen, maar 13 september was het dan zover. En werd ze toegezongen door het moderamen.