Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Hulp acties vanuit de diverse diaconieën

Beste mensen

De heftigheid en snelheid van de corona ontwikkelingen dwingen ons tot een andere manier van leven. Juist in deze tijd kunnen we ervaren wat naastenliefde concreet inhoud en hoe we er betekenis aan kunnen geven.
“Let een beetje op elkaar” Onze premier eindigt er steevast zijn toespraak mee. De koning gaf aan dat we “het coronavirus niet kunnen stoppen, maar het eenzaamheidsvirus wel. We merken dat door het hele land hartverwarmende initiatieven ontstaan om mensen te helpen en dichter bij elkaar te brengen (niet letterlijk natuurlijk). We hebben elkaar op dit moment harder nodig dan ooit.
Hoe laten we nu als kerk zien dat we verbonden kunnen zijn, naar elkaar omzien, zonder dat we elkaar fysiek zien? We zijn benieuwd naar de verschillende manieren waarop hier in de wijken invulling aan wordt gegeven. We willen deze initiatieven verzamelen en op de website delen ter inspiratie en bemoediging. Graag ontvangen we van jullie een korte beschrijving van de manier waarop jullie contact houden met en hulp bieden aan eenzamen, kwetsbaren en ouderen. We zijn benieuwd! Jullie reacties graag z.s.m. naar

We wensen jullie veel sterkte en goede moed in deze tijd.
Allen Gods nabijheid toegewenst.

Met vriendelijke groet,
Namens het moderamen van de Diaconie,
Marjolein van den Bos en Sam Eenennaam, voorzitters

Waardering voor inzet werkers in de kerk tijdens coronacrisis  Nieuwsbrief PKN

Naar de diverse activiteiten:

De Hofstad

De Fontein

De 3Ranken

De Eben-Haëzerkerk

Regentessekerk

Goede Herderkerk

Jachtlaankerk & Kapel Hoog Soeren

Apeldoorn – Noordoost