Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Gezocht een nieuwe penningmeester

De centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, die samen met de huidige penningmeester de financiële stromen binnen de diaconie zal bewaken. Ook zorgen ze samen met het moderamen en het college van diakenen voor een verantwoord beleid op financieel gebied. Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen dan kan u contact opnemen met de voorzitter van de centrale diaconie mevr. M. van den Bos-Reinders, email-adres