Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Diakenen zetten zich met hart en ziel in voor een ander. Dit doen ze om uiting te geven aan hun geloof en zonder er iets voor terug te verwachten. Maar eens per jaar geven we toch één van hen iets terug. Namelijk de prijs: Diaken van het jaar. Iemand die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Voor 2023 is dat Anneke Scherpenzeel.

De prijs voor Diaken van het jaar wordt sinds 2021 uitgereikt. De diaconieën van de protestantse gemeentes in Apeldoorn kunnen een diaken aandragen die in aanmerking komt voor de prijs. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn beslist wie diaken van het jaar wordt.

De keuze voor diaken van het jaar is altijd een lastige. Want eigenlijk verdienen alle diakenen een prijs. De prijs is dan ook niet het resultaat van een wedstrijd, er is geen diaken ‘beter’ dan anderen. Door de prijs aan één diaken te geven, geven we hem symbolisch aan alle diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Diaken met hart en ziel
Diaken van het jaar 2023 is Anneke Scherpenzeel, diaken in de Drie Ranken. Voor de Drie Ranken was het geen moeilijke beslissing om Anneke aan te bevelen voor de prijs van Diaken van het jaar. Anneke neemt haar taak als diaken namelijk zeer serieus en is diaken met hart en ziel. Ze draagt haar steentje bij op heel veel fronten. Zoals het geven van vele hulpverleningen in de gemeente, het helpen inzamelen van producten voor de voedselbank en diaken en contactpersoon zijn bij ‘s Heerenloo. Daarnaast is ze betrokken (geweest) bij acties Vakantiegeld Samen Delen en Apeldoorn Geeft Warmte. Ze is integer en dienstbaar naar haar omgeving, en niet alleen bij de Drie Ranken.

Met deze warme aanbeveling besloot het moderamen van de Diaconie om Anneke de prijs te geven van Diaken van het jaar 2023. Anneke is de derde persoon die de prijs Diaken van het jaar krijgt.

Wat doet een diaken?
Een diaken is een vrijwilliger, verbonden aan een kerk. Vanuit de kerk en vanuit zijn/haar eigen geloof zet de diaken zich in voor mensen en hun omgeving. Dit doen ze bijvoorbeeld door om te kijken naar mensen die hulp nodig hebben, die eenzaam zijn of op een andere manier een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kunnen mensen zijn binnen de kerkelijke gemeente, maar ook daarbuiten.