Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Diaken van het jaar 2022

Woensdagavond 25 januari werd Mevr. M. Dik-Hoenderken in het zonnetje gezet, ze werd gekozen tot diaken van het jaar 2022. Ze heeft veel betekend voor haar werk binnen de Julianakerk en kreeg van de voorzitter van de Centrale Diaconie van de PGA  mevr. M. van den Bos-Reinders een wisselbeker, oorkonde en een bos bloemen uitgereikt.