Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes zondag 26 juni

 

1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat (hulp ongedocumenteerden)
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in ons land, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke instanties, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters