Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
Alhoewel Kerkplein 7 recent is gestopt is deze collecte nog wel bestemd voor dit doel om reden dat de diaconie voor het gehele jaar 2018 verplichtingen is aangegaan.
Over het jaar 2018 verdeeld is diverse keren voor Kerkplein 7 gecollecteerd.
Kerkplein 7 ondersteunde wijkgemeenten die op zoek waren naar nieuwe vormen van gemeente zijn. Het gaat daarbij om activiteiten met een diaconaal of maatschappelijk doel.
Zij hebben ook bijgedragen aan acties zoals Serious Request en de Bijbelmarathon.

Tweede collecte voor de kerk.

Uitgangscollecte is bestemd voor de wijkkas.