Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes d.d. 7 juni 2020

Eerste collecte / Kerk & Vluchteling
Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Op deze Pinksterdag steunt u met uw bijdrage deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen.

Tweede collecte kerk

Derde collecte uitgangscollecte / Kerkradio
In ‘normale’ tijden zorgen de vrijwilligers van de Kerkradio Apeldoorn er iedere zondag voor dat er ’s ochtends en ’s avonds een kerkdienst wordt uitgezonden voor mensen die verhinderd zijn de kerkdiensten te bezoeken. Hoe belangrijk dat is ondervinden wij nu allemaal. Vanaf het eerste moment dat er geen fysieke kerkdiensten gehouden konden worden is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er ook via Kerkradio geluisterd kan worden naar online kerkdiensten. Wekelijks zijn nu de kerkdiensten van 6 à 7 wijken gedurende de hele zondag te beluisteren vanaf 09.30 uur. Het uitzendschema is te vinden op https://kerkradioapeldoorn.nl/uitzendingen/ Om dit te realiseren zijn er extra kosten gemaakt. Terwijl er ook geld nodig is voor de gebruikelijke kosten zoals onderhoud apparatuur en de zendvergunning. U kunt uw waardering voor Kerkradio laten blijken door een extra bijdrage in de collecte.