Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes d.d. 31 mei 2020 (Pinksteren)

Eerste collecte Diaconie / CNAP
Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen van binnen en buiten de kerk, voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn van de kerken.

Tweede collecte kerk

Derde collecte uitgangscollecte – Kerk in Actie/Zending
Marokko – Steun in de rug voor jonge open kerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?