Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes d.d. 28 juni 2020

Eerste collecte: Diaconie / Jeugdwerk – Sleutel
Pioniersplek De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen en volwassenen, voor de kerk naar buiten?

Tweede collecte Kerk

Derde collecte Uitgangscollecte