Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes d.d. 21 juni 2020

Eerste collecte diaconie / Kerk in actie / Werelddiaconaat
In Colombia zijn enkele jaren geleden vredesakkoorden getekend tussen de regering en de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Mensen worden hierdoor verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met het opbouwen van een eigen bedrijf of winkel en door het geven van psychologische hulp met het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.

Tweede collecte kerk

Derde collecte Uitgangscollecte