Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 9 juni 2019

1e Collecte diaconie:
Diaconie Kerk en vluchteling 2
Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen ondersteunen met een vergoeding van medische kosten. Op deze Pinksterdag steunt u met uw bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte uitgangscollecte:
Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending)
Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi, een groep van 60.000 mensen. 40.000 van hen zijn christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt de White Yi met een alfabetiseringsprogramma en een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen samen de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, het Oude Testament gedeeltelijk. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.