Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 9 januari 2022

 

1e collecte: Citypastoraat
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollectePlaatselijk missionair werk
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom.
Collecte kerkrentmeesters