Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 9 februari 2020

1e Collecte Diaconie / Kerk en vluchteling
Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor deze Stichting. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.

2e Collecte Kerk:

3e Collecte uitgangscollecte: collecte Catechese en Educatie – Relevant en modern trainingsaanbod
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.