Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 9 augustus 2020

CollectesZondag 9 augustus 2020
1e CollecteDiaconie Ouderenwerk
Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen
Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge contacten versterkt kunnen worden.
2e CollecteKerk
3e CollecteUitgangscollecte