Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 8 november 2020

1e collecte: Individuele hulpverlening PKN Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke situaties hulp krijgen zodat er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de diaconie kan vaak de eerste nood gelenigd worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en balans.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters