Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 8 december 2019

Eerste collecte diaconie:
Diaconie Kerk in Actie adventscollecte

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik en moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen, zoals op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De stichting heeft ook een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Tweede collecte Kerk:

Uitgangscollecte:
Plaatselijke pioniersplekken

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals o.a. het project ‘de Sleutel’. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollecte van vandaag steunt u deze vernieuwingsprojecten