Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 7 maart 2021

 

1e collecte: Toerusting

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie/Zending (Libanon)
Libanon – Wilbert van Saane, theologiedocent in BeiroetVoor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.

 

Collecte kerkrentmeesters