Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 6 september 2020

CollectesZondag 6 september 2020
1e CollecteDiaconie KIA, Wereld diaconaat (Ghana)
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom heeft de kerk dringend behoefte aan goed opgeleide voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders met bijbelkennis. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerk in Ghana hiervoor. Volwassenen en jongeren leren lezen op basis van bijbelteksten. Ook investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren. Daarmee is de kerk ook van betekenis voor de omgeving.
2e CollecteKerk
3e CollecteUitgangscollecte