Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 6 maart 2022

 

1e collecte: Diaconie / Gemeentediaconaat
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en met de feestdagen een attentie krijgen. Het doel van deze collecte is mensen die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het verlies van een dierbare een zichtbaar teken van meeleven te geven.

Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte40-dagentijdcollecte Kerk in Actie/Zending Rwanda – met zusters werken aan gezond eten
Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost €160,=. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie. 
Collecte kerkrentmeesters