Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Collectes 6 december 2020

1e collecte: KIA, Adventscollecte Kinderen in de KnelKerk in Actie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in een onveilige situatie leven. Ook  Nederlandse kinderen worden hierbij betrokken. Dat gebeurt met Kids in Actie waarin Rainbow, de duif, een centrale rol speelt. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat.Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: Uitgangscollecte collecte Plaatselijke pioniersplekken   De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals het project ‘de Sleutel’ en sinds vorig jaar ‘de Vuurplaats’ in De Maten. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.Collecte kerkrentmeesters