Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 5 mei 2019

1e Collecte diaconie:
Bevrijdingsdag: Collecte Kerk in Actie (Noodhulp)
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië
Wij vieren hier in grote dankbaarheid onze vrijheid, dat is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Ook staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte uitgangscollecte