Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 5 december 2021

 

1e collecte: Diaconaal  CNAP
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.
Diaconale collecte
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters