Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 4 augustus 2019

1e Collecte: Diaconie, CNAP

Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ook voor niet-leden van de kerken.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte