Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 31 maart 2019

1e Collecte: Diaconie / Gemeentediaconaat 2 (feestdagenattenties)
Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en met de feestdagen een attentie krijgen. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die door hun leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het verlies van een dierbare een zichtbaar teken van meeleven ontvangen.

2e Collecte: Kerk

Uitgangscollecte: collecte Plaatselijke pioniersplekken

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zoals o.a. het project ‘de Sleutel’. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollecte van vandaag steunt u deze vernieuwingsprojecten